Protesti esitamise kord

Sündmuste korral, mis viitavad võistluseeskirjade rikkumisele, võib teha protesti. Protest tuleb teha kirjalikult ESLÜ juhatusele ning sellel peab olema protesti esitajale lisaks kahe tunnistaja allkirjad. Protesti esitades tuleb tasuda kautsjon 50 EUR. Protesti peab esitama ja kautsjoni tasuma hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul peale toimunut. Protesti rahuldamise korral tagastatakse kautsjoni summa protesti esitajale.