Sellel leheküljel saavad soovijad oma isast koera aretuseks reklaamida.

Reklaamkuulutuse avaldamiseks tuleb oma soovist ja kuulutuse sisust teavitada Mare Adermann'i: mare.adermann@gmail.com; 51 76 608 ning tasuda ESLÜ pangaarvele vastavalt kehtivale hinnakirjale

13 EUR / 1 kuu

64 EUR / 6 kuud

96 EUR / 12 kuud