Aretuskontrollide tulemused

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

 

Aretuskontrollide graafik  2022

Kalenderplaaniväliste aretuskontrollide maksumus on koefitsendiga 1,5, ceteris paribus, kui korraldus jääb ESLÜ toimkonna kanda. Kui aga korraldav ühing on nõus kogu korralduse poolega seotud toimingud enda kanda võtma, siis ei kasutata koefitsenti 1,5 ja tingimuseks on 1 kuuline aretuskontrollide ettetaotlemise kohustus (Juhatuse otsus 01.10.2015)

 Aretuskontrolli läbinud koerad

 

Aretuskontrollid

ESLÜ poolt korraldatavaid aretuskontrolle reguleerivad dokumendid leiad eeskirjade alt:

Aretuskontrollis osalev koer peab:

 

a) olema kantud EKL või viimase poolt heaks kiidetud koeraregistrisse;

b) olema kontrollimise hetkel vähemalt 18 kuud vana;

c) omama vähemalt "head" näitusehinnet;

d) omama koolitustulemust vähemalt ühes järgnevatest koolitusaladest: BH, KK, PJK, FH,
IPO/IGP, SchH/VPG, IPO-R või koera päritolumaal aretuseks aksepteeritavat koolitustulemust;

e) omama kehtivat düsplaasiauuringu tulemust (A, B, C);

f) olema tätoveeringu või mikrokiibi numbri alusel identifitseeritav;

g) olema terve.

 

NB! Kui aretuskontrollis osaleva koera omanik ei ole ESLÜ liige, peab ta aretuskontrollil osalemiseks tasuma kahekordse ESLÜ liikmele kehtestatud aretuskontrollil osalemise tasu.

Esmakordne aretuskontrolli tulemus kehtib aretuskontrolli läbimise aastale järgneva kahe aasta jooksul, teistkordne tulemus on eluaegne..

 

Aretuskontrolle hindavad ESLÜ aretuskontrolli spetsialistid või SV poolt tunnustatud aretuskontrolli kohtunikud, keda abistavad atesteeritud varrukamehed.

NB! Graafikus olev aretuskontroll toimub, kui vähemalt 10 päeva enne toimumiskuupäeva on sellele registreerunud ja osalustasu maksnud vähemalt 3 koera.
Kui aretuskontroll toimub erinäituse raames, toimub aretuskontroll ka siis, kui sinna on registreerunud ainult 1 koer.

Juhatuse poolt kinnitatud aretuskontrollid leiad ESLÜ ürituste kalendrist.

Kui koerte vähesuse tõttu aretuskontrolli ei korraldata, loetakse registreerunud koerad automaatselt järgmisele aretuskontrollile registreerunuteks või tagastatakse nende omanikele aretuskontrollil osalemise tasu (soovist teatada aretustoimkonnale vähemalt kuu enne järgmist graafikus toodud aretuskontrolli).

 

Aretuskontrollile registreerumine

Aretuskontrollil osalemiseks täida registreerimisleht internetis või saada täidetud registreerimislehe blankett ESLÜ postiaadressil.

Aretuskontrollil osalemise tasu maksa ESLÜ pangaarvele.

ESMASE ARETUSKONTROLLI tasu 40 EUR
ELUAEGSE aretuskontrolli tasu 25 EUR
MITTELIIKMETELE tasud topelt, vastavalt 80 EUR ja 50 EUR

NB! Maksekorralduse selgitusse märgi kindlasti osaleva koera nimi, aretuskontrolli toimumise kuupäev ja lühend AK!

Koer loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimisleht esitatud registreerimisaja jooksul!

Hiljemalt aretuskontrollile saabudes tuleb koera omanikul  korraldajale üle anda  järgmiste dokumentide koopiad (peavad kinnitama registreerimislehel esitatud andmeid):
a) koopia koera registreerimistunnistusest;
b) koopia puusaliigese düsplaasia hinnangust;
c) koopia võistlusraamatust - olemasolev koolitustulemus;
d) koopia näituse kirjelduslehest  - olemasolev näitusehinne.
e) ELUAEGSE SOORITUSE KORRAL LISAKS VEEL ESMAKORDSE ARETUSKONTROLLI TULEMUS (DOKUMENT)

NB! Aretuskontrollile saabudes palume kaasa võtta KÕIKIDE nimetatud dokumentide originaalid. Eluaegse AK soorituse korral kindlasti ka esmakordse aretuskontrolli tulemus (dokument).