ESLÜ soovitab kutsikaid osta ülevaatuse läbinud pesakondadest!

Infot müügisolevate kutsikate kohta leiad uute pesakondade alt.

 

Pesakondade ülevaatus

Saksa lambakoerte pesakondade kvaliteedi ja kasvatustingimuste hindamiseks ning statistiliste andmete kogumiseks korraldab ESLÜ pesakondade ülevaatusi vastavalt ülevaatuse juhendile. Ülevaatuse käigus koostatakse pesakonna kohta ülevaatusprotokoll.

Pesakonna ülevaatuseks võta aegsasti ühendust oma piirkonnas tegutseva pesakondade ülevaatajaga

NB! ESLÜ juhatus täpsustas 10.01.06 ja 11.04.06 koosolekute otsustega saksa lambakoerte pesakondade ülevaatuse  korda järgnevalt:

  1. Kasvatajal, kes soovib oma pesakonnale ülevaatust, tuleb sellest aegsasti teatada mõnele ESLÜ poolt kinnitatud pesakondade ülevaatajale (soovitatavalt oma piirkonnast) ja leppida kokku ülevaatuse aeg.
  2. Enne ülevaatust kohustub kasvataja tasuma ESLÜ arveldusarvele pesakonna ülevaatuse tasu.
  3. Pesakondade ülevaataja kohustub kolme päeva jooksul peale toimunud ülevaatust edastama info ülevaatuse kohta ja nädala jooksul esitama ülevaatusprotokolli pesakondade ja ülevaatustega seotud info haldajale.
  4. Kasvatajal on soovi korral võimalik ESLÜ kodulehe ja ajakirja Saksa Lambakoer kaudu avaldada tasulisi reklaamkuulutusi ka planeeritava (veel sündimata) pesakonna või aretusisase kohta.

Pesakondade reklaamimine ESLÜ kodulehel

ESLÜ juhatus muutis 13.07.2011 toimunud koosoleku otsusega pesakondade reklaami avaldamise korda ESLÜ kodulehel

  1. Info avaldamiseks pesakondade kohta tuleb tasuda pesakonna reklaamimise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ESLÜ pangaarvele ja edastada pesakonna info ESLÜ aretustoimkonnale.
  2. Ülevaatuseta pesakonna kuulutust hoitakse ESLÜ kodulehel üleval kuni kutsikate 6-nädalaseks saamiseni.
  3. Pesakonna ülevaatuse eest pole vaja tasuda, kui pesakonna reklaamimise eest on juba tasutud.
  4. Ülevaatuse läbinud pesakonna info avaldatakse kodulehel peale pesakonna ülevaatusprotokolli ja pesakonna info edastamist ESLÜ aretustoimkonnale ja pesakonna reklaamimise või ülevaatuse tasu laekumist.
  5. Ülevaatuse läbinud pesakondade infot hoitakse ESLÜ kodulehel üleval kuni kutsikate 4-kuuseks saamiseni, kui kasvataja pole enne teatanud, et pesakond on müüdud.