ESLÜ liikmete nimekirjaga seotud info haldajaks on juhatuse poolt kinnitatud infotoimkonna töögrupi liige Helve Käro. Palume nimekirjaga seotud täpsustuste ja märkustega pöörduda meiliaadressil helve.karo@gmail.com

Vastavalt juhatuse otsusele 13.12.2012 muutub alates 01.01.2012 teavitamise kord järgnevalt:
 juhatuse infotoimkond teavitab meilitsi kõiki ESLÜ liikmeid maksetähtaja saabumisest ca 1 kuu enne liikmemaksu tasumise tähtaega. Kui liikmemaks ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse liige ESLÜ-st automaatselt välja.

Alates 01.01.2012 toimub liikmemaksu tähtajast teavitamine ainult e-posti teel. Palume kõigil, kes liitumisavalduse esitamisel ei ole oma e-posti aadressit andnud, seda teha.

Juhul, kui soovid uuesti ESLÜ-ga liituda, saad seda teha, täites avalduse, tasudes liitumistasu ja liikmemaksu.