EKL katsekohtunikud   nimekiri   

SV katsekohtunikud  nimekiri  (vaata Leistungsrichter)