ESLÜ ÜLDKOOSOLEK

Aeg: 30.04.2022

Koosoleku koht: Tagadi treeningkeskuse peamaja

Algus: kell 14:00

 

Kohalolijate registreerimine ja volituste esitamine alates kell 13:30

Üldkoosoleku volikiri: Word  pdfVolitused palun saata hiljemalt 28.04.2022 skaneerituna või digiallkirjastatuna meilile info@saksalambakoer.ee

NB! Volitustega liikmetel palume kohal olla ja registreeruda vähemalt 30 minutit enne koosoleku algust!

 

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Toimkondade aruanded
     Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2022
     Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2022
     Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2022
     Majandustoimkonna tegevusaruanne 2022
3. Revisjonikomisjoni aruanne 2022
4.2022 majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine
5. Eeskirjade muudatusettepanekud

  • ESLÜ tiitlivõistluste eeskirja muudatusettepanekud
  • ESLÜ Universaalvõitja võistluse eeskirja muudatusettepanekud
  • ESLÜ aretuskontrolli eeskirja muudatusettepanekud


6. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust Felor Sepp´a juures)