Kanna oma lemmikloom registrisse


Lemmikloomaregister LLR
aitab garanteerida, et meie koerad oleksid kadumisel alati üle-eestiliselt leitavad ning et meie kui loomaomanik ei peaks registreerimise eest põhjendamatut tasu maksma.

Looma Lemmikloomaregistrisse LLR kandmine on mitmel pool nõutud omavalitustuse seadustega ja aitab garanteerida, et loom on kadumisel ka tuvastatav ja tagastatav omanikule.
Looma registrisse kandmine ja registris hoidmine on loomaomanikule täiesti tasuta.

Palun kontrolli, kas sinu lemmik on registreeritud üle-eestilisse kohalike omavalitsuste Lemmikloomaregistrisse LLR ning kas sinu kontaktandmed on ka päevakajalised. Seda, kas loom on registris, saab märgistuse järgi kontrollida lehelt www.llr.ee

Oma kiibistatud lemmiku saab iga omanik ka ise täiesti tasuta registrisse kanda
Uue looma lisamiseks peab loomaomanik minema Riigportaali
www.eesti.ee, sisenema ülevalt "Kodaniku" osasse ning valima "X-tee teenuste" alt "Kohalike omavalitsuste lemmikloomaregister".

Riigiportaalis on omanikule avatud kaks teenust:
-  andmete vaatamine ja kontaktandmete parandamine: loomaomanik näeb enda nimele registreeritud loomade täpseid andmeid, saab kontrollida vaktsineerimise tähtaegasid ning oma kontakte parandada,
-  uue kiibitud looma lisamine registrisse.  

Riigiportaali saab igaüks sisse logida oma ID-kaardi, mobiili-ID või oma internetipanga paroolidega. Tuletame meelde, et lemmiklooma kandmine LLR-i on Riigiportaalist täiesti tasuta.

Lisainfo: www.spin.ee/lemmikloomaregister